Aquest és el blog de la SAME de la UEC de Barcelona. Es tracta de publicar piades, comentaris, noves ressenyes, itineraris.... I tot allò que cregueu interessant de publicar.

Variant Vendrell a la roca de la partió, V/+, 30

Vieta curta però intensa. A la segona tirada, força fineta i amb roca excel·lent, no podrem colocar gran cosa. Sort que és curta.

Montem la R1 amb un burí ronyós i el 0.75.

Portar un parell de vagues per sabines, totem verd, negre, i tricam vermell.


T2 (Foto: Jordi C.)