Aquest és el blog de la SAME de la UEC de Barcelona. Es tracta de publicar piades, comentaris, noves ressenyes, itineraris.... I tot allò que cregueu interessant de publicar.

Integral Sandinista al Pilar del Segre


Al Pilar del Segre sembla que tot sigui a base de pedal  que la via més fàcil per pujar-lo és la clàssica "Mi primer amor" (Ressenya). Mentida!! La "Integral Sandinista" deu ser la via més múrria que hem escalat ja que entre tants sostres i pedalades puja amb un grau en lliure assequible. Ara bé, no ens haurà d'importar fer traves...

Material: algun friend mitjà (alien vermell), una desena de cintes i vagues per sabines.

Equipament: pitons, burils, espits, parabolts, químics... Trobarem moltes reunions esportives a mesura que fem la trave. Els passos de la via estan equipats amb escarpies i la R3 la fem en una sabina sota els nostres peus.

Descripció: trobar el primer llarg pot ser difícil ja que està envoltat de vies d'esportiva. Des de qualsevol reunió d'aquestes vies es pot seguir i enganxar la feixa que seguirem fins que s'acaba a la R3. La quarta tirada es maca, però justament equipada i farà que pensem dues vegades per on anar a mesura que les panxes van apareixent. A partir de la R4 seguim per la "Mi primer amor" (Ressenya).


T1

 
T2

T4


SAME MOLA!!!